Nieuwsbrief Koepel Gepensioneerden

Er verschijnt regelmatig een nieuwsbrief van onze koepelorganisatie Koepel Gepensioneerden.

Hierin staat informatie die voor ons interessante informatie over pensioen en zorg.

Kijk regelmatig op de site om te zien of er een nieuwe nieuwsbrief is:

https://www.koepelgepensioneerden.nl/nieuws/