Wie zijn wij

De vereniging Gepensioneerden stelt zich ten doel,  de belangen van de gepensioneerden in de breedste zin van het woord te behartigen.

  • Door vertegenwoordiging namens de gepensioneerden in het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan van het SPF pensioen fonds.
  • Op landelijk gebied via lidmaatschap van de Koepel Gepensioneerden
    (voorheen KNVG).
  • Door contacten tussen voormalige GE/SABIC gepensioneerde collega’s te bevorderen en te behouden, door gezellige bijeenkomsten te organiseren.
  • Door contacten tussen het bedrijf en bestuur te onderhouden

We tellen inmiddels ruim 400 leden

De bestuursleden zijn:

Jan Hellings             Voorzitter
Rob de Jong.          Secretaris
                               Vertegenwoordiger bij de Koepel Gepensioneerden

Nardi Boekestein     Penningmeester
Arthur Smit              SPF zaken
Toine Matthijssen.    Communicatie

               webmaster:  Ab Drenth