Lidmaatschap van de PV

 Lidmaatschap van de personeelsvereniging:

1.
U kunt lid worden tegen een contributiebetaling van € 30,= per jaar. Men kan dan deelnemen aan alle activiteiten welke van toepassing zijn, zoals: BBQ, Zomerfeesten, concerten, kerstmarkt, familie fietsdag, kaarten, vissen enz.
Indien u geen lid wordt maar wel wilt deelnemen aan een activiteit kan dat alleen als het bestuur van de PV daar toestemming voor geeft. Het kan zijn dat de kosten voor niet PV leden hoger zijn dan voor PV leden. Indien het aantal deelnemers te groot is voor een bepaalde activiteit dan gaan de PV leden voor.

2.
 Hoe meld ik me aan als lid van de PV?
Men kan contact opnemen met de PV door een mail te sturen naar:   personeelsvereniging.BoZ@sabic.com of bij simon.levie@home.nl
Vermeld bij aanvraag  lidmaatschap o.a. de volgende gegevens:
Naam, Huisadres (i.v.m. verspreiding post) e-mail adres (i.v.m. verspreiding activiteiten)
Na goedkeuring aanvraag door PV bestuur neemt de PV contact op met de aanvrager voor verdere afhandeling van contributiebetaling enz.

3.
• Website van de PV :  www.sabic-pv-boz.nl

De presentatie van Simon Levie van de PV op de Contactdag 2015:
 Presentatie PV gepensioneerden