Aankondiging over Pensioenfonds op de Sabic site

Onderstaand bericht is verschenen op de site van Sabic.

Uiteraard volgt onze vereniging al deze ontwikkelingen op de voet en wij overleggen in het bestuur voortdurend welke stappen opportuun zijn.

News Communications

4/11/2013

Woensdag 10 april –

Al enige tijd is er een iscussie gaande over het effect van de pensioenkosten op de concurrentiepositie van onze locaties in Bergen op Zoom en Raamsdonksveer. De pensioenkosten zijn inmiddels zo hoog opgelopen voor SABIC dat verandering noodzakelijk is geworden. We hebben de afgelopen dagen weer een stap gezet op weg naar een oplossing voor dit pensioenvraagstuk.

SABIC heeft met een speciaal team veel aandacht besteed aan dit probleem om tot een passende oplossing te komen. Er moet een regeling komen die nu en in de toekomst kan waarborgen dat de pensioenregeling op een gezonde manier kan blijven bestaan. Tegelijkertijd is het noodzakelijk dat deze regeling past binnen een gezonde bedrijfsvoering. Hiervoor moet iedereen, werkgever, actieve deelnemer- jong en oud – en de inactieve deelnemer zijn en haar verantwoordelijkheid nemen. Binnen SABIC wordt een dergelijke regeling in Limburg al enkele jaren uitgevoerd.

Door SABIC is deze opzet nu ook als oplossing voorgesteld voor SABIC Innovative Plastics BV. Gesprekken hierover hebben de afgelopen dagen in Bergen op Zoom en Geleen plaatsgevonden met de vakbonden en pensioenfondsbesturen. In deze gesprekken zijn de hoofdlijnen van onze visie uiteen gezet. Meer details gaan we nog bespreken, hiervoor zijn in mei en juni verdere gesprekken gepland met betrokken partijen.

De huidige pensioenregeling staat een gezonde bedrijfsvoering in de weg en dat er iets moet veranderen is voor alle partijen duidelijk. SABIC doet er alles aan om een goede werkgever te zijn voor onze actieve en inactieve deelnemers. De bijstortingen die de afgelopen jaren steeds in het SABIC IP Pensioenfonds hebben plaatsgevonden getuigen hiervan. Het doorvoeren van deze verandering is echter noodzakelijk om een goed werkgever te kunnen blijven. Begin volgende week ontvangen jullie meer informatie over onze aanpak.