Memo omtrent lidmaatschap NVOG

In de Algemene ledenvergadering (ALV) hebben de leden toestemming gegeven dat de keuze voor inschrijving van het lidmaatschap van de NVOG door het bestuur mag worden genomen. 

 

In de bestuursvergadering van 14 mei hebben de aanwezige bestuursleden unaniem besloten om

in eerste instantie prioriteit te geven aan deelname in overlegstructuren en meepraten met  “Sabic” als werkgever en met het Pensioenfonds.

In de komende tijd kunnen we dan de NVOG en/of de CSO (Centrale Samenwerkende Ouderen Organisaties) in de media volgen.

Over deelname voor 2013 beslissen we vóór 1 december 2012.

Als u de NVOG via hun website wilt volgen:  http://www.gepensioneerden.nl/

En de CSO website:   http://www.ouderenorganisaties.nl/