Algemene Leden vergadering en Contactdag 2022

Eindelijk zijn we weer een keer bij elkaar geweest. Dat werd wel tijd. De opkomst zou fors zijn. We hadden aanzienlijk meer aanmeldingen dan de laatste fysieke bijeenkomsten. Er waren echter ook een behoorlijk aantal afzeggingen en helaas ook 31 mensen, die zonder dit te melden, niet gekomen zijn. Vooral dat laatste is jammer, want wij spreken enkele dagen van te voren met de locatie af hoeveel mensen er komen. En op basis daarvan wordt ingekocht en personeel ingezet. Ofwel wij betalen wel voor de mensen, die zonder dat te melden, niet komen.

Maar goed, ik vond het een prima dag, veel oude bekenden weer gesproken, een leuke muzikale bijdrage van Peter Mathijsen en band, eindelijk weer eens gehoord hoe de site ervoor staat. En daarnaast de nodige info over ons pensioen(stelsel) gehoord. We hebben stilgestaan bij ons tienjarig bestaan als VG en we hebben leden mogen “huldigen”, die al bij de start van GEP in Arnhem aanwezig waren. Een deel van het beschikbare budget is gedoneerd aan Oekraine.

En uiteraard zijn onze verenigingsitems langsgekomen. We hebben afscheid genomen van een aantal bestuurders en enkele nieuwe verwelkomd. Ik wil echter met name ingaan op de voorgestelde wijzigingen van de statuten; en dan niet inhoudelijk maar procedureel. De voorstellen tot wijziging van de statuten zijn inhoudelijk unaniem goedgekeurd door de aanwezigen op de ALV. Er waren echter niet genoeg leden om dit te kunnen afronden. Dus is een pragmatisch voorstel door de ALV goedgekeurd. Tijdens de volgende bestuursvergadering op 3 mei zal een formele digitale ALV gehouden worden via Google meet tbv dit agendapunt: Voorstel tot wijziging van de statuten. De uitnodiging zal binnenkort worden verstuurd naar de leden, die niet op de ALV aanwezig waren.

Rutger Bosch, de huidige site manager, hebben we eindelijk na 2 jaar ontmoet. Hij vindt het belangrijk om goede contacten te hebben met de oud-werknemers.  Wij kunnen dan ook begin mei weer in het ADC vergaderen na 2 jaar bijna alleen digitale vergaderingen.

We hebben deze ALV meteen gekoppeld aan een contactdag. Want we hadden zo’n vermoeden, dat de meesten vooral behoefte hadden aan contact met elkaar. En dat bleek ook wel uit de geanimeerde pauzes, lunch en aangeklede borrel.

Presentaties ALV:                       ALV 12 april 2022

JaarverslagVGSabic:                 Jaarverslag 2021 VGSABIC

Notulen ALV 2022:                   Notulen VGSABIC ALV 2022-04-07:3

Verslag kascommissie:             Verslag Kascommissie 11.03.2022

!0 Jaar VG Sabic:                     10jaar VGS-IP P. Broers

Herinneringen 50 Jaar GEP:     Herinneringen GEP 50 jaar, deel 1

.                                               Herinneringen GEP 50 jaar, deel 2

Contactdag programma:         Contactdag 12 april 2022

Fotoimpressie:                         VGS-Foto’s Contactdag 2022 – LR