Nieuwsflits februari 2021 nr 1 en 2

page1image54864864

NIEUWSFLITS Februari 2021Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP

Beste leden,

9 februari 2021
page1image61181888

Alhoewel het nog geen april is, heeft het bestuur van uw vereniging nu al besloten dat het doorgaan van de Algemene Leden Vergadering ( ALV ) dit voorjaar geen haalbare kaart is. We zullen derhalve de ALV uitstellen tot het najaar en deze dan hopelijk samen met de Contactdag in november organiseren.Tot die tijd zullen de drie bestuursleden, die reglementair af moeten treden, hun functie blijven vervullen. Wel willen we U alvast dringend vragen, na te denken of een eventuele functie binnen het bestuur van de VG iets voor u is. Bent u geïnteresseerd en wilt u zich aanmelden als kandidaat voor ons bestuur, meldt u zich aub bij onze secretaris via admin@vgsabic.nl

Met vriendelijke groet en……………blijf gezond. Bestuur VG SABIC

.

page1image54997808

NIEUWSFLITS Februari 2021 Nr.2

Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP

Beste leden,

12 februari 2021

page1image61217344

In onze laatste Pensioenpraat meldden wij u dat iedereen tot vandaag mag reageren op de plannen van Minister Koolmees voor de nieuwe Pensioenwet via een zogeheten internetconsultatie. Net als veel anderen hebben de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB en Koepel Gepensioneerden (KG) hun reactie ingestuurd, die u vindt op de website http://www.koepelgepensioneerden.nl. Dit is zeker van belang voor de komende verkiezingen!

Ter informatie vindt u hieronder ook een persbericht, dat ANBO, KBO-PCOB en KG vandaag uitsturen, dat voor zich spreekt.

Campagne “Een tegen Eenzaamheid” – Nominatie STER Gouden Loekie

page1image54995728

mail: admin@vgsabic.nl Website: www.vgsabic.nl

page1image61299648 page1image61298688

“Eén tegen Eenzaamheid is een actieprogramma van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), dat KG en ook wij van harte ondersteunen. De tv-spot ‘buurttuin’ is genomineerd voor een STER Gouden Loeki, de publieksprijs voor beste commercial. Een geweldige waardering! De prijs wordt op 3 maart a.s. uitgereikt tijdens een speciale uitzending op Omroep Max. Hoe mooi zou het zijn als de tv-spot over het thema eenzaamheid daar vol de aandacht krijgt?

Juist nu we niet zomaar samen kunnen zijn, moeten we naar elkaar om blijven kijken. Een telefoontje, een kaartje of een kop koffie na het helpen met boodschappen. Een klein gebaar kan het verschil maken. De campagne ‘Buurttuin’ vraagt aandacht voor wie zich alleen voelt. Het is fijn dat deze boodschap nu genomineerd is voor de STER Gouden Loeki 2020.”

Doet u mee? Klik dan op of kopieer de volgende link : https://www.ster.nl/gouden-loeki/jaarverkiezing-2020.

Wij wensen u een mooi weekeinde en een goede gezondheid in deze “bijzondere” tijd.

Met vriendelijke groet, Bestuur VG Sabic-IP

page1image55000720 page1image54999472 page1image55000096

PERSBERICHT

12 februari 2021

Ouderenorganisaties: onafhankelijke commissie moet evenwicht pensioenen onderzoeken

Een onafhankelijke, breed samengestelde commissie moet gaan onderzoeken welke elementen moeten worden meegenomen bij het vaststellen van ‘evenwicht’ als de bestaande pensioenrechten worden omgezet in pensioenvermogens. Het gaat met 1.650 miljard euro om de grootste verdeling van vermogen in de Nederlandse geschiedenis.

Dat stellen de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB en Koepel Gepensioneerden in hun reactie voor de internetconsultatie over het nieuwe pensioenstelsel. De organisaties lezen in de voorstellen van minister Koolmees op vele plaatsen het begrip ‘evenwicht’ tussen generaties. Maar dat begrip blijkt in praktijk tot veel discussies te leiden: iedereen geeft een eigen invulling aan ‘evenwicht’, waardoor het de facto een inhoudsloos begrip dreigt te worden.

De organisaties schrijven dat een pensioenstelsel eerlijk moet zijn naar alle generaties. In het huidige stelsel zijn veel onevenwichtigheden geslopen, vooral door de rente die in hoog tempo naar historisch lage standen is gedaald. Daardoor zijn de verplichtingen van pensioenfondsen geëxplodeerd, waardoor indexatie buiten beeld is geraakt ondanks een verdubbeling van de vermogens in tien jaar tot circa 1.650 miljard euro.

In het nieuwe stelsel moet dat vermogen over de deelnemers (werknemers, slapers en gepensioneerden) worden verdeeld. In het akkoord over de uitwerking van het pensioenakkoord in december 2020 zijn – beperkte – mogelijkheden geboden om onevenwichtigheden uit het huidige systeem te compenseren.

Maar welke onevenwichtigheden zijn er en over welke periode moeten die worden meegenomen?, vragen de ouderenorganisaties zich af.

Zij zien een flink aantal onderwerpen:

 • –  De toch aanzienlijke pensioenpremie is volgens het huidige kader veel te laag en holt daarmee de dekkingsgraad uit;
 • –  Gepensioneerden krijgen 100 procent uitbetaald, terwijl er volgens het huidige kader bij de grote fondsen iets meer dan 90 procent in kas zit;
 • –  Gepensioneerden en oudere werknemers hebben bij de grote fondsen een indexatie-achterstand van 20 procent;
 • –  In de voorgestelde overgangsregeling is indexatie uit zicht, wat nog eens een indexatie-verlies van 10 procent oplevert, wat gepensioneerden rechtstreeks in de portemonnee voelen als ze boodschappen doen;
 • –  In de overgangsperiode wordt er door de afschaffing van de rekenrente voor de lange termijn (ufr) herverdeeld tussen generaties;
 • –  Met het afschaffen van de doorsneesystematiek (premie) kunnen werknemers van 40 tot 55 jaar tot 8 procent pensioenopbouw verliezen, afhankelijk van de rente.

  De ouderenorganisaties denken dat een breed samengestelde commissie deze problematiek moet bestuderen. Het gaat immers om de grootste verdeling van vermogen in de Nederlandse geschiedenis. Omgerekend wordt twee keer het Nederlandse nationaal inkomen omgezet.

  Een goede financiële opzet is de basis, maar de ouderenorganisaties menen dat het ook om een groot sociaal onderwerp gaat, waarbij sociale elementen een belangrijke rol spelen. En het gaat om het vertrouwen in het pensioenstelsel, waarbij alle generaties een groot belang hebben. Daarom dient de commissie een brede samenstelling te hebben, met zowel technische als maatschappelijke kennis. Gezien het belang heeft een bindend advies van de commissie de voorkeur, om het onderwerp te ontdoen van financieel-politieke aspecten.

  De reactie van ANBO, KBO-PCOB en Koepel Gepensioneerden gaat in op de problemen rond de overgangsperiode en het invaren, stelt vragen rond het nieuwe stelsel en bepleit de betere positie van gepensioneerden in het proces.

  Voor verdere informatie zie bijgaande bijdrage aan de internetconsultatie Wet Toekomst Pensioenen

  Noot voor de pers: voor nadere toelichting zijn beschikbaar:

 • ANBO: Willem Reijn, senior beleidsadviseur pensioenen 06-50528098; w.reijn@anbo.nl
 • KBO-PCOB: Marcel Sturkenboom, directeur a.i.: 06-53234705; marcel.sturkenboom@kbo-pcob.nl
 • Koepel Gepensioneerden: Jaap van der Spek, Co-voorzitter 06-22445140; E: jaapvdspek@planet.nl