Algemene Leden Vergadering 2024

Op dinsdag 16 april is in De Raaijberg (Antwerpsestraatweg 267, 4624 JH Bergen op Zoom) onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden.

De agenda was als volgt uit:

13.30 Inloop
14.00 Opening door de voorzitter Jan Hellings
14.15 Verslag secretaris door Carla Ligtenberg
Financiëel jaarverslag 2023, Verslag kascommissie, Benoeming kascommisie,
Begroting 2024 door Nardi Boekestijn
              Het financieel verslag lag vanaf 13:30u ter inzage bij de receptie.
14.45 Bestuurssamenstelling door Jan Hellings
KG Nieuwsberichten door Jan Hellings
15.00 Pauze en inloop niet-leden
15.30 SPF presentatie
16.30 Borrel
17.30 Sluiting

 Fotoimpressie:      Fotoimpressie ALV 16.04.2024

Presentaties::         Presentaties ALV 2024

Notulen:                   Notulen ALV 2024