Contactdag 2016

(Voor de presentaties en foto’s zie onderaan dit verslag)

Op vrijdag 25 november was weer de jaarlijks “contactdag” voor alle gepensioneerden van GE Plastics/ SABIC-IP met een grote opkomst, circa 150 gepensioneerden.
Er werd een leuke dag voorgeschoteld, betaald door SABIC, georganiseerd de Vereniging Gepensioneerden en de Personeels Vereniging.
Olaf Tant was de gastheer. Er werd stil gestaan bij de gepensioneerden die afgelopen jaar zijn overleden door alle namen te noemen.

Eric van Loon gaf namens SABIC een update over de business. De huidige olie prijs is nadelig voor Saudi Arabië. Chemicals en Polymers zijn nu samengevoegd in één Business Unit. Eric ging wat verder in op 2 nieuwe initiatieven: zelf roosteren en de power nap.

Bianca Poorters van communications liet ons de SABIC site op de Kunststoff Messe in Düsseldorf zien.
Op dit moment is iedereen bij SABIC betrokken bij de overgang naar het nieuwe automatiseringssysteem FANAR+ (SAP).

Jos Werner van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) nam ons mee naar hoe het in Nederland over pensioenen gedacht wordt door:
De Politiek: overheid, werkgevers, werknemers, pensioenfederatie, verzekeraars, Sociaal Economischer Raad (SER).
Wat verwachten we zelf van het pensioenstelsel:
Het binnen een pensioenstelsel op te bouwen pensioen moet de ambitie hebben dat de deelnemers na pensionering in beginsel vrijwel dezelfde levensstandaard zal kunnen handhaven.
Solidariteit is van groot belang en alle werkenden kunnen meedoen. Generatie conflicten dienen vermeden worden.
Op korte termijn is het belangrijk dat kortingen verhinderd worden. Kortingen zijn een gevolg van de rekenregels, maar de Nederlandse Bank voert gewoon de pensioenwet van 2006 uit.
Een geanimeerd verhaal door Jos.

Na de groepsfoto gingen we aan de gezellige lunch en daarna vertelde Olaf kort over de Vereniging Gepensioneerden (VGSABIC). Pogingen om een excursie te organiseren naar Chemelot, de SABIC-site in Limburg, zijn mislukt vanwege te weinig belangstelling.
Olaf neemt namens ons zitting in het Verantwoordings Orgaan (VO). Na deze zittingsperiode wordt Jan Hellings de opvolger van Olaf.
Onze afgevaardigde in het bestuur, Willem Grin, blijft nog 4 jaar.
Kort geleden heeft VGSABIC haar 400e lid kunnen inschrijven.
De ziektekostenverzekering collectief van SABIC via Zilveren Kruis is nog altijd concurrerend.

Willem Grin vertelde over de gang van zaken bij ons Pensioenfonds, SPF.
Op dit moment zijn er 3096 actieven, 1613 gepensioneerden en 3382 slapers.
De dekkingsgraad is 103% (okt 2016)
Indexatie zit er voorlopig niet in, pas vanaf een dekkingsgraad boven de 110% wordt er gedeeltelijk geïndexeerd. Over 2016 heeft SPF een rendement van 8,2% gerealiseerd.

Gepensioneerde Ron van de Wal gaf een presentatie over PUM. PUM zijn Netherlands Senior Experts die bedrijven in ontwikkelingslanden helpen met kennis overdracht om zodoende verder te kunnen groeien. Ron is in diverse landen, w.o. Azerbaijan, El Salvador, Zuid Afrika, Indonesië, Marokko, etc. geweest om projecten te doen.

Torben Kempers beëindigde de middag met een presentatie over hoe SABIC inspeelt op de Mass Transportation markten, vliegtuigen, treinen, etc.

De traditionele borrel werd ook drukbezocht door de nog actieve collega’s die hiervoor waren uitgenodigd.
Al met al een zeer leerzame en gezellige bijeenkomst!

 De presentaties:

agenda contactdag 2016

SPF presentatie door Willem Grin

presentatie van de KNVG door Jos Werner

presentatie over de PUM door Ron van de Wal

De Foto’s

foto’s van de contactdag 2016

Als u de groepsfoto (zie hierboven) niet heeft meegenomen, maar hem wel wilt ontvangen, kunt u dit doorgeven aan de secretaris ( admin@vgsabic.nl )