Wie zijn wij

De vereniging Gepensioneerden stelt zich ten doel,  de belangen van de gepensioneerden in de breedste zin van het woord te behartigen.

  • Door vertegenwoordiging namens de gepensioneerden in het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan van het SPF pensioen fonds.
  • Op landelijk gebied via lidmaatschap van de Koepel Gepensioneerden
    (voorheen KNVG).
  • Door contacten tussen voormalige GE/SABIC gepensioneerde collega’s te bevorderen en te behouden.
  • Door contacten tussen het bedrijf en bestuur te onderhouden

De bestuursleden zijn:

Jan Hellings             voorzitter
Carla Ligtenberg      secretaris
Nardi Boekestein     penningmeester
Peter Broers
John Hendriks
Ineke Pranger
Jac. Raaijmakers

 

               webmaster:  Ab Drenth