Contactdag 2015

Contactdag voor Gepensioneerden 2015

Er zijn nog veel gepensioneerden die zich nog steeds betrokken voelen bij het bedrijf. Vandaar dat jaarlijks een contactdag wordt georganiseerd om hen bij te praten over alles wat binnen het bedrijf speelt en natuurlijk om elkaar weer eens gezellig te ontmoeten.

Op vrijdag 25 november was weer de jaarlijks “contactdag” voor alle gepensioneerden van GE Plastics/ SABIC-IP met een grote opkomst, circa 150 gepensioneerden. Vanwege deze grote opkomst wordt deze dag niet langer gehouden in De Schakel maar bij de Raaijberg. Ook de organisatie is tegenwoordig in handen van zowel SABIC als de PV en de Vereniging van Gepensioneerden.

Jeroen Castelijn, Algemeen Directeur SABIC Bergen op Zoom, gaf een presentatie over het wel en wee van SABIC en de komende reorganisatie. Er werd ook uitgebreid ingegaan op het belang van de nieuwe Lexan specialty producten voor de Bergen op Zoom vestiging.

Het laatste nieuws van het pensioenfront werd gepresenteerd door Willem Grin. Hij presenteerde de gang van zaken bij ons nieuwe Pensioenfonds, SPF. Na de collectieve waarde (CWO) overdracht begin 2015 en afhandeling van lopende zaken wordt ons “oude” Pensioenfonds SABIC-IP nu geliquideerd.

Presentatie pensioenfonds

Namens de Vereniging van Gepensioneerden gaf voorzitter Olaf Tant  nog een kort overzicht van de belangrijkste activiteiten van de vereniging in 2015/16. Met ruim 370 leden een bloeiende vereniging, waarbij overigens nieuwe leden van harte welkom zijn.

VG SABIC 2015

Na de gezellige lunch werd de traditionele groepsfoto gemaakt en werden de presentaties voortgezet door de Personeelsvereniging en de WELL, ons fitness centrum.

Personeelsvereniging           Fitnesscentre the Well

Onze gasten uit SABIC Limburg lieten ons zien wat er zoals door SABIC op industrieterrein Chemelot in Geleen gebeurt.

SABIC Limburg

Peter van de Bleek beëindigde de presentatie reeks met een flitsende voordracht over wat onze Specialty Film en Sheet Business Unit zoal mogelijk maakt.

Bij de afsluitende borrel kon iedereen weer gezellig bijpraten en hier en er werden weer verhalen van ‘vroeger” opgehaald. Diverse oud-collega’s die op verzoek van de gepensioneerden waren uitgenodigd gave acte de presence.

Namens alle gepensioneerden willen we  SABIC en de mensen die hebben geholpen bij het organiseren van deze contactdag bedanken voor deze geweldige dag