korte update 20-2

Even nog geen nieuwe nieuwsbrief, omdat er nog niets nieuws te melden is.

De arbitrage loopt nog steeds( inclusief alle punten die we hebben kunnen inbrengen)

De uitslag wordt verwacht eind februari.

Pas als deze bekend is kunnen verdere stappen bekeken worden.

Toevoeging 20-2:

Zoals is te lezen in de recente communicatie van SABIC-IP en van het Pf SIP ( zie hun website) hebben de arbiters additionele vragen gesteld en om informatie verzocht.

De onderneming en het Pf hebben nu een paar weken de tijd om deze vragen te beantwoorden en de informatie in te leveren.
Hierna moeten de arbiters de ingeleverde stukken evalueren en conclusies trekken. Het duurt dus nog een tijdje voor we weten waar we aan toe zijn.