Agenda

  • 14 mei              Bestuursvergadering
  • 11 juni              Bestuursvergadering
  • 9 juli                 Bestuursvergadering
  • 13 augustus    Bestuursvergadering
  • 10 september  Bestuursvergadering
  • 8 oktober         Bestuursvergadering
  • 5 november     Bestuursvergadering
  • 29 november   Contactdag gepensioneerden
  • 10 december   Bestuursvergadering