Contactdag 2013 / pensioen update

Vrijdag 29 November werd op initiatief van de VGSabic-IP en in nauwe samenwerking met Sabic, de jaarlijkse contactdag gehouden, dit keer in de Raaijberg om het groeiend aantal deelnemers (ruim 160) veilig een plaats te kunnen geven.

Door de ontwikkelingen rond het pensioen was hiervoor ruim aandacht.

In de business update gaf het management, wat zeer ruim vertegenwoordigd was,  aan waarom zij het noodzakelijk vinden drastische aanpassingen te maken aan de bestaande pensioenregeling.

In de presentatie van het Pensioenfonds Sabic-IP werden de impact van de voorgestelde wijzigingen en de af te handelen procedures uiteen gezet.                                                  Deze hele presentatie kunt u vinden op de website van het Pensioenfonds.

Tot slot gaf Olaf Tant in zijn presentatie duidelijk aan wat onze standpunten en acties zijn.              Deze presentatie vindt u hier: presentatieVG 29 november 2013

Al met al is het grote belang van het bestaan van onze vereniging erg duidelijk geworden. We moeten dan ook blijven streven naar het verder vergroten van ons ledenbestand.

Na een gezellige lunch gaven Mark Ross en Geert-Jan Doggen  presentaties over de laatste ontwikkelingen in de Lexan- en Automotive markt.

Nadat er vanuit BAS (Bergse Actieve Senioren) was verteld welke enorme hoeveelheid aan activiteiten zij organiseren en of faciliteren, was het tijd om de oud collega’s te verwelkomen.

Al met al een informatieve en gezellige dag, met uitdrukkelijke dank aan het bedrijf die dit ook financieel mogelijk maakte.