diverse mededelingen vanuit Sabic dec 2012

De brief van Personeelszaken aan de vakbonden:
( vooral de interpretatie van de regeling voor slapers en gepensioneerden is onze zorg, hoe deze wordt en hoe gunstig/ongunstig moet erg goed gevolgd worden)
20121127_Pensioenvoorstel_vakbonden_rev_3

De bijlage uit Pensioenpraat van december 2012
Bijlage pensioenpraat december 2012

De mededeling van opzegging :
(overgenomen van de website van het Pensioenfonds)

Uitvoeringsovereenkomst opgezegd

De onderneming SABIC IP en het pensioenfonds hebben in een uitvoeringsovereenkomst afspraken gemaakt over de uitvoering van uw pensioenregeling. De onderneming heeft deze uitvoeringsovereenkomst per 31 december 2013 opgezegd. Dat betekent dat tot en met 31 december 2013 de onderneming alle verplichtingen in de uitvoeringsovereenkomst zal nakomen. De actieve deelnemers bouwen tot die datum nog pensioen op volgens de huidige pensioenreglementen. Voor de gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden en de overige belanghebbenden verandert er tot dat moment ook niets.

Vanaf 31 december 2013 wordt er geen pensioen meer opgebouwd bij het pensioenfonds door de medewerkers van SABIC IP, tenzij er een nieuwe uitvoeringsovereenkomst tussen de onderneming en het pensioenfonds wordt gesloten. Wel spreekt de onderneming in de opzeggingsbrief de verwachting uit dat er uiterlijk per 31 december 2013 een nieuwe uitvoeringovereenkomst voor de pensioenregeling van haar medewerkers is.

De onderneming geeft aan dat zij op dit moment overleggen met de vakbonden, met de intentie de pensioenregeling van haar medewerkers te moderniseren en toekomstbestendig te maken. De onderneming verwacht dat dit overleg zal gaan leiden tot een nieuwe uitvoeringsovereenkomst, waarvan de inhoud anders zal zijn dan die van de huidige uitvoeringsovereenkomst.

Het bestuur van het pensioenfonds heeft kennis genomen van de opzegging en heeft adviseurs in dienst genomen om verzekerd te zijn dat zij zo goed mogelijk de gevolgen van de opzegging kan vaststellen en de belangen van alle belanghebbenden (actieve en gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere belanghebbenden) kan waarborgen. Dit niet alleen voor de periode dat mogelijk een nieuwe uitvoeringsovereenkomst onderhandeld zal worden maar ook voor de langere termijn. Waar nodig zal zij ook de Deelnemersraad om advies vragen.

Wij houden alle betrokkenen op de hoogte van verdere ontwikkelingen.