Contactdag 2023

De Contactdag 2023 was wederom een druk bezocht gezellig evenement.

Er werd een mooie en interessante agenda afgewerkt (zie hieronder)

De fotoimpressies van Nardi en Rob geven hier een goed beeld van.

Contactdag 2023 dl 1

Contactdag 2023 dl 2

         

 

AGENDA Contactdag op Vrijdag 24 november 2023 in De Nieuwe Kloof

 Opening en mededelingen Jan Hellings, voorzitter VvG

Ana Maria Acevedo, Site Director Bergen op Zoom

Robert vd Grampel, Technology

Marco Vermunt, Stads Archeoloog Bergen op Zoom

Jan Hellings over WTP (Wet Toekomst Pensioenen) en afscheid Willem Grin als bestuurslid SPF.

Gezellig samenzijn met een drankje en een hapje samen met de uitgenodigde ex-collega’s.