Algemene Leden Vergadering 2020

De op 15 april 2020 geplande Algemene Ledenvergadering kon niet doorgaan i.v.m. het covid-19 virus.

Het bestuur heeft daarom besloten de stukken via Email aan de leden toe te sturen.

Leden konden vragen of opmerkingen aan het secretariaat sturen, hierop zijn alleen positieve reacties gekomen en zijn nu alle besluiten definitief.

De notulen van deze digitale Algemene Leden Vergadering:

Notulen VGSABIC ALV 202010

 
De digitale vergadering:

 

Bijlage 1: Notulen 2019:                 Notulen VGSABIC ALV 20190418

Bijlage 2: Jaarverslag 2019:           Bijlage 2 Jaarverslag VGSABIC 2019

Bijlage 3: Financieel overzicht:        bijlage-3-financieel-overzicht

Bijlage 4: Kascommissieverslag:     bijlage 4, kascommissie