Algemene Leden Vergadering 2019

Op 18 april jl. werd weer onze Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden bij de Raaijberg in Bergen op Zoom. Deze locatie was gekozen omdat de bereikbaarheid iets beter is en omdat de groep wat kleiner was dan bij de Contactdag. In het eerste gedeelte werd het wel en wee van onze vereniging gedurende 2018 besproken. De financiƫn werden toegelicht door onze penningmeester en er werden weer verkiezingen voor het bestuur gehouden. Aandacht was er voor een drietal bestuursleden van het eerste uur. Jan van Es, John Pantekoek en Nico Egelman. Deze waren sinds de oprichting lid van ons bestuur, Jan als penningmeester, John als vice voorzitter en vertegen-woordiger bij de overkoepelende vereniging KNVG en Nico als lid van het bestuur belast met communicatie en activiteiten. Volgens de statuten waren Jan en John aftredend en niet meer herkiesbaar, Nico moet helaas om gezondheidsredenen afhaken. We verliezen hiermee zeer belangrijke bestuursleden. Gelukkig heeft het bestuur Nardi Boekestijn als nieuw bestuurslid weten te vinden en deze heeft meteen de belangrijke taak van penningmeester op zich genomen

Nardi welkom, Jan, John en Nico nogmaals bedankt voor jullie inzet en plezierige samenwerking.

John Panteloek gaf een helder en duidelijk overzicht van de plannen van KNVG en NVOG om te fuseren om zodoende een grotere vuist te kunnen maken richting de overheid, werkgevers en werknemers in de pensioendiscussies. Een hele klus waarvoor ondertussen de grootste hobbels genomen zijn en de fusie aanstaande is.

Na de pauze werden ook die gepensioneerden die ( nog ) geen lid zijn van onze VG verwelkomd. Willem Grin en Arthur Smit gaven namens het pensioenfonds SPF een overzicht van de stand van zaken. Zo konden ze bevestigen wat al via de website was gecommuniceerd dat er dit jaar weer een gedeeltelijke indexatie van 0,41% zal worden toegekend. 

Verder werden nog een aantal bestuurlijke zaken uitgelegd. Uit de diverse vragen en reacties was wel duidelijk dat de hele pensioenkwestie  iedereen behoorlijk bezig houdt. Gelukkig was de presentatie helder en duidelijk. Zodra alle groeperingen binnen SPF via de presentaties die momenteel worden gegeven op de hoogte zijn, zal de SPF presentatie via onze website nog een keer te lezen zijn.

Als we de gezelligheid na afloop als graadmeter nemen, dan kunnen we terug zien op een geslaagde ALV. Nu weer wachten op de Contactdag die we hopelijk eind dit jaar weer mogen organiseren.